Skip to main content
academy@aiat.or.th
Natural Language Processing [Intermediate]
AIAT
  • Course Number

    NLP2009
  • Classes Start

  • "อาจารย์ผู้สอน ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


    *** วิชานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer เท่านั้น สำหรับผู้ที่สมัครโครงการ Super AI Engineer  สามารถ Start Course ได้ในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป"

    Enroll