มนุษย์ต้องปรับตัว อย่างไร ในวันที่ต้องอยู่ร่วมกับ AI

เราจะรับมือกับความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์นี้อย่างไร
Image

Beta Test

อยู่ระหว่างการทดสอบ

ณ ขณะระบบอยู่ในขั้นตอนทดสอบกับผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม หากผู้ใช้พบปัญหาหรือข้อเสนอ
โปรดแจ้งมายัง suchathit@aiat.or.th

Welcome to

AIAT E-learning Platform

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ให้การให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในไทย ดังนั้นสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยจึงมีการให้บริการการฝึกอบรมหลายรูปแบบให้กับผู้ที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงองค์กรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้แก่พนักงาน เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อที่จะผลักดันความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั้งในไทยและในสากล

09.00 - 17:00 น.

วันจันทร์ – ศุกร์

160 หมู่ 5 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

Office Address

Find your course

0