4.00(1)

การอบรมรอบที่ 1 Super AI Engineer

Description

สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer เท่านั้น

What Will I Learn?

  • เรียนรู้พร้อมกับผู้เข้าโครงการ Super AI Engineer

Topics for this course

28 Lessons72h

Python Programming

19/09/63 ภาคเช้า3:15:00
19/09/63 ภาคบ่าย3:00:00
20/09/63 ภาคเช้า3:00:00

Classical Machine Learning

Evaluation Measure

Ensemble Method

Neural Network and Deep Learning

Deploying ML

Dashboard Design

Cloud

Thai NLP

About the instructors

4.00 (1 ratings)

2 Courses

2261 students

Student Feedback

4.0

Total 1 Ratings

5
0 rating
4
1 rating
3
0 rating
2
0 rating
1
0 rating

อยากได้เเบบ Update ความรู้ใหม่ๆลงเรื่อยๆครับ

Free

Target Audience

  • สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer เท่านั้น
0